Våra behandlingar

Vi erbjuder tandvård anpassad efter dina behov och vårt mål är att du ska ha en god tandhälsa genom hela livet. Vi strävar efter att tillgodose hela ditt tandvårdsbehov på kliniken men samarbetar även med specialisttandvården.

Exempel på behandlingar som utförs på kliniken:

 • Undersökningar: Våra undersökningar innefattar en komplett genomgång av alla tänder med röntgenbilder samt avlägsnande av tandsten. För att få en ren och fräsch känsla avslutar vi med en tandpolering.
 • Akuttandvård
 • Kompositlagningar
 • Implantatbehandling
 • Kronor och broar
 • Tandkirurgi
 • Rotfyllningar
 • Tandblekning
 • Bettskenor
 • Avtagbara proteser

Priser

För att du ska känna dig trygg i ditt val av behandling får du ett kostnadsförslag efter undersökningen då vi vet ditt behandlingsbehov. Vi är anslutna till Försäkringskassan så du kan utnyttja dina allmänna tandvårdsbidrag och ditt högkostnadsskydd hos oss.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag.

 • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt.

Högkostnadsskydd

Kostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor betalar du själv. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

All tandvård ersätts dock inte av tandvårdsstödet. Exempel på sådant som inte ersätts är kosmetisk tandvård och blekning av tänder. För mer information, se Försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsrädsla

Du är inte ensam. Hälften känner ett obehag att gå till tandläkaren och var tionde vuxen har en tandvårdsrädsla. Vi har lång erfarenhet av att behandla dig som känner en oro och rädsla inför att gå till tandläkaren, vi hjälper dig steg för steg för att du ska känna dig trygg hos oss. Genom samtal och vid behov lugnande hjälpmedel så planerar vi en behandling efter dina behov.